Park og skicross

parkbygging

Park og skicross på Harpefossen.
Vi har som mål å ha det beste tilbodet i regionen på områda park og skicross. Til å hjelpe oss med dette har vi fått med oss Mads Jonsson og Henrik Engh, som har stor erfaring med bygging og bruk av park. 

Miniskicross:
Skicrossløype med doserte svingar og kular på vestsida av traseen i minitrekk-området.

Minipark:
Blå park med kular,hopp og parkelement i minitrekkområdet.

Skileikpark:
Grønn park  med kular og skileik-element  i skileikområdet,  tilpassa nybegynnarar.

Furuhogparken:
Stor og omfattande  park på Furuhogane med kular, hopp og diverse rails og element.

Høgebakkløypa:
Parkelement i Høgebakkløypa (løypa mellom Furuhogane og Harpefossen)

BigBag.
BigBag i minitrekkområdet.

bigbag2

Sist redigert torsdag, 29 januar 2015 12:21