Harpefossen er staden der du og familien får det triveleg heile året! På Harpefossen kan du byggje draumehytta rett ved det populære skianlegget der du vinterstid finn alle skitilboda du treng.

På sommaren finn du eit mangfald av turmogeligheiter i Hjelmelandsdalen. Ta beina fatt opp over tregrensa, sett deg på sykkelen innover skogsvegane eller kanskje du har mest lyst på ein ridetur?

Den som er glad i å fiske finn seg godt til rette i elva Hjalma, på Svartevatnet eller eit av dei mange kringliggande fjellvatna. Jegerlukka vert komplett på hausten. Då kan du oppleve spaninga ved å gå etter kronhjorten, eller du kan ta vennegjengen med på sosial småviltjakt.

Foldar om Harpefossen Hyttegrend kan lastast ned her

Brosjyre om Harpefossen og Harpefossen Hyttegrend finn du her

Sist redigert fredag, 21 august 2015 07:54

Hyttefeltet på Harpefossen består av tomter med høg standard. Her er alt tilrettelagt med både vatn og avløp, straum, veg, digital-TV og breiband. Frå det solrike hyttefeltet får du flott utsikt over dalen og ned mot Nordfjorden. I nærleiken kan du kanskje høyre bjøller frå beitande kyr frå dei kringliggjande setrene. Vi lovar nemleg ekte, bonderomantisk setrestemning på Harpefossen!

Sist redigert fredag, 20 desember 2013 15:35

Last  ned prisliste her:

   

 

 

FURUHOGANE (FB6)

   

NAUSTDALSSETRA (FB7)

 

Tomt nr.

Areal

Pris

Status

 

Tomt nr.

Areal

Pris

Status

1

 

 

Solgt

 

63

 

 

Solgt

2

 

 

Solgt

 

64

 

 

Solgt

3

1,202

kr 453 000

   

65

 

 

Solgt

4

1,277

kr 473 000

   

66

 

 

Solgt

5

1,291

kr 476 000

   

67

 

 

Solgt

6

 

  Solgt  

68

 

 

Solgt

7

 

 

Solgt

 

69

 

 

Solgt

8

1,519

kr 532 000

   

70

 

 

Solgt

9

1,388

kr 499 000

   

71

 

 

Solgt

10

1,678

kr 572 000

   

72

 

 

Solgt

11

 

 

Solgt

 

73

 

 

Solgt

12

 

 

Solgt

 

74

 

 

Solgt

13

1,405

kr 504 000

   

75

 

  Solgt

14

1,242

kr 464 000

   

76

 

  Solgt 

15

 

 

Solgt

 

77

 

  Solgt 

16

 

  Solgt  

78

1,203

kr 352 000

 

17

1,242

kr 464 000

   

79

 

 

Solgt

18

1,351

kr 490 000

   

80

 

 

Solgt

19

1,307

kr 480 000

   

81

 

 

Solgt

20

 

  Solgt  

82

 

 

Solgt

21

 

  Solgt  

83

1,166

kr 344 000

 

22

 

  Solgt  

 

 

 

 

23

 

 

Solgt

 

85

 

  Solgt 

24

 

  Solgt  

86

 

  Solgt 

25

 

  Solgt   

87

 

  Solgt 

26

 

 

Solgt

 

88

 

  Solgt

27

 

  Solgt  

89

 

 

Solgt

28

 

  Solgt  

90

 

 

Solgt

29

 

     

91

 

 

Solgt

30

1,250

kr 466 000

   

92

 

 

Solgt

31

1,443

kr 512 000

   

93

 

  Solgt 

32

1,440

kr 512 000

   

94

 

 

Solgt

33

1,426

kr 509 000

   

95

 

 

Solgt

34

1,469

kr 520 000

   

96

 

  Solgt 

35

1,408

kr 505 000

   

97

 

 

Solgt

36

1,368

kr 495 000

   

98

 

  Solgt 

37

1,398

kr 503 000

   

99

 

  Solgt 

38

1,463

kr 519 000

   

100

 1,452

 kr 399 000  

39

1,563

kr 543 000

   

101

 

 

Solgt

40

 

 

Solgt

 

Gj.sn.

1,302

 

35

41

 

 

Solgt

         

42

 

 

Solgt

         

43

 

 

Solgt

 

HARPEFOSSEN (FB3)

 

44

 

 

Solgt

 

Tomt nr.

Areal

Pris

Status

45

 

 

Solgt

 

32

1,700

kr 385 000

Solgt 

46

 

 

Solgt

 

44

0,673

kr 238 000

Solgt 

47

 

 

Solgt

         

48

 

 

Solgt

         

49

 

 

Solgt

         

50

 

 

Solgt

         

51

 

 

Solgt

         

52

 

 

Solgt

         

53

 

  Solgt          

54

 

 

Solgt

         

55

1,271

kr 471 000

           

56

1,296

kr 477 000

           

57

1,324

kr 475 000

           

58

1,392

kr 500 000

           

59

1,373

kr 496 000

           

60

1,490

kr 526 000

           

61

1,372

kr 496 000

           

62

 

  Solgt          

Gj.sn.

1,354

 

31

         
                 

Prisane vert normalt justert 1. februar kvart år. Prislista gjeld fram til ny prisliste vert fastsett.

 

Prislista kan lastas ned her.

Sist redigert tirsdag, 06 november 2018 11:33

utbyggingsplan bilde

Samla utbyggingsplan som viser ledige tomter kan lastast ned her.

Utbyggingsplan for hyttefelta på Harpefossen (FB2, FB3, FB4 og FB5) kan lastast ned her.

Utbyggingsplan for hyttefeltet på Furuhogane (FB6) og på Naustdalssetra (FB7) kan lastast ned her

Sist redigert tirsdag, 05 november 2013 12:15

Gjeldande føresegner (13.12.2005) for hyttefelta FB2, FB3, FB4 og FB5 på Harpefossen kan lastast ned her. Gjeldande føresegner for hyttefelta FB6 og FB7 kan lastast ned her.

Det har på våren 2013 vore jobba med å lempe på føresegnene for hytteområda FB6 og FB7 når det gjeld gjerde rundt hyttene. Forslag til nye føresegner kan lastast ned her. Merk at desse ikkje er vedteke av Eid kommune og difor formelt sett ikkje gjeld enno!

 

Sist redigert tirsdag, 05 november 2013 12:15

Kommunen skal ved handsaming av byggjemeldingar/søknader sjå til at hyttene får ei god form, og at bygningar i same gruppe får ei harmonisk utforming. I samband med planlegging av hyttetun skal det leverast ein samla plan for kvart område. Utvendige fargar, inkludert takfarge og materialbruk, som klednings- og tekkingsmaterialar, skal godkjennast av kommunen og skal vere oppgitt i byggesøknaden.

Det må ikkje nyttast utvendig kledning, faste bygningselement eller taktekking som i material- og fargebruk verkar dominerande (t.d. signalfargar) eller skjemmande for omgjevnaden.

I samband med søknaden skal det leverast ein situasjonsplan i 1:500 som viser:

  •        Avkøyrsle frå veg
  •        Plassering av alle bygningar, også framtidige bygg
  •        Ev. fortsøtningsmurar, gjerder og liknande.
  •        Areal til biloppstillingsplassar, maks. to stk.
  •        Dekketype på vegar og plassar, samt handtering av overflatevatn skal vere skildra
  •        Korleis den delen av tomta som ikkje skal byggast ut skal nyttast

I tillegg skal det leverast terrengprofil i målestokk 1:200 som viser:

  •        Terrengprofil før bygging
  •        Terrengprofil etter bygging med planlagde bygg innteikna

Krav til byggemelding og forhold når det gjeld bygging er beskrive i føresegnene som kan lastast ned her

 

Sist redigert tirsdag, 05 november 2013 12:14
Side 1 av 3