Arealplan

Gjeldande arealplan for Hjelmelandsdalen er frå 2005 og tekstdelen kan lastast ned her og kartet her

I løpet av 2013 vil kommuneplanen for Eid verte revidert og kommunedelplanen for Eid vil då verte tatt inn i den ordinere kommuneplanen for Eid kommune. Harpefossen har i løpet av vinteren 2013 gjennomførd eit omfattande arbeid for å planlegge utvikling av friluftsanlegg og utbygging fritidsbustadar for dei neste 10 åra og innspelet frå Harpefossen kan lastast ned her:

 

Sist redigert lørdag, 15 mars 2014 10:40