Vaktlister og prosedyrar

Vaktplan sesongen 2018-2019, ajourført 5. april 2019
Kontaktliste sesongen 2018-2019, ajourført 23. januar 2019

Prosedyre Enerskiheisen (Toplift), rev. desember 2013
Plan for rigging av skileikområde, rev. 04.02.2013
Prosedyre for dei to miniheisane  (Pony-lift), desember 2013
Prosedyre for dei to fjellheisane (H-heis, vest, J-heis, aust) , desember 2013
Prosedyre for Kjenndalsheisen , desember 2013
Prosedyre for parkeringsvakter, desember 2013
Prosedyre for preparering, november 2013
Prosedyre for anleggsvakt, mars 2017
Kortfatta instruks for kafevakter, februar 2017

For å lette arbeidsdagen for dei som har takka ja til å ta på seg vaktoppdrag i skisenteret, enten som heisvakter, parkeringsvakter, skipatrulje eller preparering, har vi laga prosedyrer og arbeidsinstruksar som vi ber alle lese igjennom framfor vakta si. 
Vi vil så langt det er råd prøve å få til ei rullering av arbeidsoppgåvene for heisvaktene, så det er ein stor fordel om alle som skal ha heisvakt på førehand set seg inn i prosedyrene som er er utarbeida for kvar av heisane.

Kjenndalsheisen på Furuhogane vil vere open på dagtid i helgane, jula, vinterferievekene og påska. Heisvakter i kursiv har vakt i trekket på Furuhogane. Desse møter opp på Furuhogane.

Sist redigert fredag, 05 april 2019 12:36