Opplev Harpefossen
Harpefossen 360 grader

Harpefossen 360 grader

Ved hjelp av drone og moderne fototeknikk har vi fått laga ei 360 grader visning av Harpefossen og fjellheimen rundt om oss.

Rulleskiløypa tek form

Siste vekene har det blitt gjort mykje arbeid på den nye rulleskiløypa i området rundt skiskyttarstadion. 

Del artikkelen

Justering av traséane har medført at det skal byggast 2 kulvertar oppe i bakken for å unngå kryssing av løyper. Kulvertane blir forskala og støypte og vere ferdige i løpet av eit par veker. Deretter skal det fyllast opp slik at motbakken går over kulvertane. Når det er gjort er grunnarbeidet ferdig og vi har opparbeidd ca. 1,1-1,2 km med rulleskiløype.
Toppdekke/asfaltering skjer til sommaren. Grunnen må ha ei stund for å sette seg.
Går alt etter planen, kan rulleskiløypa opnast i løpet av sommaren 2018.


Alle nyheiter