Parkering

Parkering

Parkering dagtid i helgar og feriar: kr 50,-
Årskort parkering: kr 500,-

Avgift vert betalt ved hjelp av parkeringsautomaten som ved infotavla på  parkeringsplassen nedanfor Varmestova når du kjem til Harpefossen.
På dagar med stor utfart vil det stå parkeringvakter i samme området. Dersom du har årskort må dette visast fram til vaktene.
I tillegg til å ta betalt skal vaktene syte for å gje informasjon, og sjå til at parkeringa går føre på ein sikker og effektiv måte. Det er ulike grupper i idrettslaga Haugen og Stårheim som eig skisenteret som er parkeringsvakter.

For å utnytte parkeringsplassane best mogleg er det viktig at ein ikkje parkerer med for stor avstand til bilen ved sidan av, maksimalt 70 cm. Det er også viktig å køyre so godt ut på sida som mogleg og stå mest mogleg på tvers av køyreretninga.

Sist redigert onsdag, 02 mars 2016 14:03